Företag

Nuvarande regler om skattefri friskvård

  • Friskvårdsbidraget innebär att arbetsgivare kan erbjuda sina anställda exempelvis tai chi, qigong, stresshantering, kostrådgivning, rökavvänjning och massage – utan att behöva skatta för det.
  • I begreppet ”kontorsmassage” ryms behandlingar som är avstressande eller vars syfte är att förebygga och motverka ömhet och stelhet i axlar, armar, nackar eller ryggar som kan uppkomma i samband med ensidigt arbete.
  • Det finns inget fastställt tak över hur mycket en skattefri motions- eller friskvårdsförmån får kosta. Det viktiga är att aktiviteten uppfyller de angivna kraven. Skattefriheten förutsätter att förmånen riktar sig till hela personalen oavsett anställningsform.
  • Beloppet är max 5 500 kr/ år inkl. moms.

Hur mår din arbetsplats?

Öka närvarograden hos dina anställda! Genom regelbundna massagebehandlingar kan vi hjälpa dig och leda ditt företag mot bättre…

  • Hälsa
  • Effektivitet
  • Resultat
  • Trivsel

Hälsosam personal = hälsosamt resultat

Då stressen minskar finns alla förutsättningar till att effektiviteten och närvaron ökar! Stress leder ofta till att kroppskännedomen försvinner och då är det svårare att känna kroppens signaler exempelvis vid spänningar och värk. Med massage som ett regelbundet inslag på arbetsplatsen kan detta fångas upp innan det gått för långt och innan värken leder till långvariga problem. Får du en paus i din arbetsvecka så kan du prestera mer och bättre. Alltså tjänar både du och din arbetsplats på detta.

Massage hjälper dig och ditt företag till bättre resultat genom att öka effektiviteten hos din personal och i längden leda till sänkta personalkostnader.

Sedan 2004 är massage på din arbetsplats avdragsgill. För skatteavdragsregler, se www.riksdagen.se proposition nr 2002/03:123. Det lagstiftningen betonar är att alla på arbetsplatsen ska erbjudas samma sak.