Lotorpsmassage, THORACAL MOBILISERING

Thoracal mobilisering

För att en människa ska överleva behövs konstant tillförsel av syre till alla kroppens organ. Syret tillförs kroppen genom att man andas in syre i lungorna och där övergår syret till blodet och transporteras ut i kroppen. Något man kanske inte tänker på så ofta är HUR det går till att andas och hur otroligt viktigt detta är för att kroppen ska fungera bra!!
En människa andas genom att använda ett stort antal muskler i bröst, rygg och magregionen. Det behövs muskler både för att andas in och för att andas ut. Ett andetag bygger på att dessa muskler samverkar på ett bra och effektivt sätt. Vad händer då om dessa muskler INTE fungerar bra!?

Ett vanligt problem, framförallt i samband med stress och andningsrelaterade problem som till exempel hosta och doftallergi, är att man hamnar i så kallad hög och snabb andning. Denna typ av andning innebär att många andningsmuskler utnyttjas dåligt och med tiden blir stelare och orörligare. Oftast är det utandningsmusklerna som framförallt påverkas på detta sätt. Man blir alltså dålig på att andas ut vilket leder till att lungorna aldrig riktigt töms på gammal luft, framförallt koldioxid. Resultatet av detta blir att syreinnehållet i luften i lungorna blir sämre och detta kan leda till problem i kroppen. Som en liknelse kan man till exempel nämna att man inom brandkåren använder koldioxid för att släcka eftersom den är så effektiv på att tränga undan syre!!

Lotorpsmetoden inriktar sig på bearbetning av andningsmuskulaturen med manuella terapier, med avsikt att öka rörligheten i bröstkorgen, därav namnet Thoracal mobilisering. Lotorpsmetoden bygger på svensk klassisk massage och inriktar sig på behandling av andningsmuskulaturen. I metoden ingår också andningsövningar för att lära patienten att andas bättre. Under en behandling genomförs ett antal ordentliga utandningar där patienten får hjälp med att verkligen tömma lungorna. Effekten av detta är ofta häpnadsväckande kraftig och många känner en omedelbar effekt och förbättring av problem som kan ha varat i åratal.

I metoden ingår också andningsövningar för att lära patienten att andas bättre och det är av stor vikt att patienten regelbundet utför dessa övningar för att komma tillbaka till en bra andningsteknik.

Effekten av Lotorpsmetoden är ofta häpnadsväckande kraftig och många känner en förbättring av problem som kan ha varat i åratal.

Mellan vanliga behandlingar bör det vara ca 2-3 veckor då man tränar på sina andningsövningar som man får av sin massage-terapeut.

Lotorpsmetoden är en mycket effektiv metod för att behandla andningsproblem. Metoden bygger på manuella behandlingsmetoder och för bland annat följande åkommor har den ett mycket gott resultat:

  • Hosta
  • Doftallergi
  • Parfymallergi
  • Astmaliknande åkommor där astma inte konstaterats.

Även personer med till exempel riktig astma och KOL har stor nytta av dessa behandlingar. Lotorpsmetoden bygger på behandling av andningsmuskulaturen och hemövningar som syftar till att lära patienten att andas på rätt sätt. Framförallt poängteras utandningens vikt.

Metoden uppfanns av Janne Karlsson cirka år 2003 och har sedan dess utvecklats ytterligare. Behandlingsresultaten har varit mycket lyckade och många personer med ovanstående åkommor har blivit så mycket bättre att de helt kunnat sluta med medicinering. En vetenskaplig studie om Lotorpsmetoden har genomförts, med mycket lovande resultat, på Sahlgrenska i Göteborg.

Boka här